لیست قیمت دریچه هوا و توزیع هوا ، دمپر :

لیست قیمت دریچه هوا

لیست محصولات دریچه هوا به همراه کد شناسایی :

لیست زیر شامل قیمت دریچه هوا و توزیع هوا دریچه کولر و دمپر می باشد. جهت کسب اطلاع بیشتر از مشخصات دمپر های توزیع هوا تماس بگیرید.
مدل شرح کاربرد قیمت پایه*
RML دریچه هوا خطی پایین زن – 30 درجه هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 4,042
RML+PAD دریچه هوا خطی پایین زن – 30 درجه با دمپر اهرمی هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 4,273
RML-PGD دریچه هوا خطی – 30 درجه با دمپر گالوانیزه هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 5,659
RML-OAD دریچه خطی – 30 درجه با دمپر چرخ دنده ای هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 6,583
RMLF دریچه هوا خطی کله قندی – 15 درجه هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 4,042
RMLF-PAD دریچه خطی کله قندی – 15 درجه با دمپر اهرمی هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 4,273
RMLF-PGD دریچه هوا خطی کله قندی – 15 درجه با دمپر گالوانیزه هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 5,959
RMLF-OAD دریچه خطی کله قندی – 15 درجه با دمپر چرخ دنده ای هوادهی فن کویل – هوادهی اسپلیت داکت 6,583
 RMS-2 قیمت دریچه هوا خطی اسلوت – با دو شیار اسلوت هوادهی – مصارف لوکس  1,963,500*
RMS-3 قیمت دریچه هوا خطی اسلوت – با سه شیار اسلوت هوادهی – مصارف لوکس  2,194,500*
 RMS-4 قیمت دریچه هوا خطی اسلوت – با چهار شیار اسلوت هوادهی – مصارف لوکس 2,541,000*

مشخصات دریچه دمپر هوا

 RMCD4  دریچه سقفی 4 طرفه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,273
 RMCD4+PAD  دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر اهرمی جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,504
 RMCD4-PGD  دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر گالوانیزه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 5,890
 RMCD4+OAD  دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر چرخ دنده ای جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 6,814
 RMCD3  دریچه سقفی 3 طرفه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,504
 RMCD3-PAD  دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر اهرمی جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,735
 RMCD3-PGD  دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر گالوانیزه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 6,121
 RMCD3+OAD  دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر چرخ دنده ای جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 7,045
 RMCD2  دریچه سقفی 2 طرفه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,504
 RMCD2+PAD  دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر اهرمی جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,735
 RMCD2-PGD  دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر گالوانیزه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 6,121
 RMCD2+OAD  دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر چرخ دنده ای جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 7,045
 RMCD1  دریچه سقفی یک طرفه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,504
 RMCD1+PAD  دریچه سقفی یک طرفه با دمپر اهرمی جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 4,735
 RMCD1-PGD  دریچه سقفی یک طرفه با دمپر گالوانیزه جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 6,121
 RMCD1+OAD  دریچه سقفی یک طرفه با دمپر چرخ دنده ای جهت هوادهی از سقف – هوای تازه – تایل 60*60 7,045
RMDD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 3,465
RMDD+PAD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر اهرمی  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 3,696
RMDD-PGD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر گالوانیزه  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 5,082
RMDD+OAD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر چرخ دنده ای  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 6,006
RMSD دریچه پره ایر فویلی یک طرفه  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 3,465
RMSD+PAD دریچه پره ایر فویلی یک طرفه با دمپر اهرمی  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 3,696
RMSD-PGD دریچه پره ایر فویلی یک طرفه با دمپر گالوانیزه  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 5,082
RMSD+OAD دریچه پره ایر فویلی یک طرفه با دمپر چرخ دنده ای  دریچه کولر آبی – هواساز – هوای تازه – ایرواشر 6,006
RMAD  درب بازدید شیرآلات مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت 3,003
RMAP  درب زیر فن کویلی با پانچ مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت 2,887
RMAG  درب زیر فن کویلی با دریچه برگشت مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت 3,811
 RMAW درب بازدید دستگاه تهویه با یک شیار کناری به صورت وزنی مکش هوای برگشت – دسترسی به شیر فن کویل و داکت اسپلیت 3,696
 RMGT  دریچه پادری دو قاب جهت انتقال هوای دو محیط 5,659
 RMRF دریچه برگشت پره ثابت 40 درجه برگشت هوای فن کویل و داکت اسپلیت و هواساز و ایرواشر – سایز کوچک 3,465
 RMZR  دریچه برگشت پره ثابت با شکل Z برگشت هوای فن کویل و داکت اسپلیت و هواساز و ایرواشر – سایز بزرگ 4,504
 RMSE  دریچه چهارگوش مشبک  مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه 4,273
 RMSE+PAD    دریچه چهارگوش مشبک با دمپر اهرمی مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه 4,504
RMSE-PGD  دریچه چهارگوش مشبک با دمپر گالوانیزه  مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه 5,890
 RMSE+OAD    دریچه چهارگوش مشبک با دمپر چرخ دنده ای مکش هوای پارکینگ – سرویس بهداشتی – برگشت هوای دستگاه تهویه 6,814
 RMRSU دریچه برگشت اتاق عمل با سوکت بیهوشی اتاق عمل 4,389
 RMSSU    دریچه رفت اتاق عمل اتاق عمل 7,389

تاریخ بروز رسانی : 97/08/1 ، لطفا”جهت دریافت قیمت نهایی از شرکت استعلام بگیرید.

نحوه محاسبه قیمت دریچه هوا – دمپر مورد نیاز :

با اطلاع از طول و عرض دریچه دمپر مورد نظر و قیمت پایه مدل دریچه می توانید توسط فرمول زیر قیمت تمام شده دریچه را محاسبه نمایید.

فرمول محسابه قیمت دریچه دمپر
نکات :

  • قیمت دریچه های خطی RMS درون جدول بر حسب متر می باشد ( قیمت پایه هر متر ).
  • تمامی قیمت ها برحسب ریال می باشد.
  • تمامی دریچه ها با رنگ پودری کوره ای الکترو استاتیک تحویل مشتری داده خواهد شد.
  • جنس دریچه ها از آلومینیوم با کیفیت می باشد.
  • امکان تعبیه توری بازدارنده از ورود پرندگان نیز وجود دارد.
  • حداقل سفارش برای دریچه ها ، عرض 15 سانتی متر و مساحت 130 اینچ مربع می باشد.