بنر پرشر سوئیچ هانیول

پرشر سوئیچ هانیول Pressure Switch :

پرشر سوئیچ ( pressure switch ) ، در واقع یک نوع کلید  است که مدار الکتریکی را در صورت دستیابی به فشاری مشخص در ورودی قطع یا وصل می کند. سوئیچ می تواند به نوعی طراحی شود که در صورت کاهش فشار تا مقدار مشخص و یا افزایش آن عمل کند. سوئیچ های فشار به طور گسترده در صنعت به منظور کنترل اتوماتیک سیستم های دارای سیال با فشار مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

البته نوع دیگری از سوئیچ های فشار ( پرشر سوئیچ ) نیز وجود دارد که حساس به فشار مکانیکی است. این نوع از کلید ها را جلوی درب های بسیاری از ساختمان های تجاری مشاهده می کنید به این صورت که با قدم گذاشتن روی بخشی از کفپوش عملکرده و درب را به شکل اتوماتیک باز می کند.

 

L91B1050

پرشر سوئیچ L91B1050

پرشر سویئچ

مشاهدهکاتالوگ

L91B1068

پرشر سوئیچ L91B1068

پرشر سویئچ

مشاهده کاتالوگ

L404F1094

پرشر سوئیچ L404F1094

پرشر سوئیچ هانیول

مشاهده کاتالوگ

L404F1102

پرشر سوئیچ L404F1102

پرشر سوئیچ هانیول

مشاهده کاتالوگ

در صورتی که نیاز به اطالاعات بیشتر در خصوص این محصول دارید پیشنهاد می شود حتما” مقاله پرشر سوئیچ یا کلید اتوماتیک تنظیم فشار را مطالعه فرمایید.


احتمالا” مایل به بازدید از محصولات زیر می باشید :