بنر شیر موتوری

موتور شیر هانیول

فروش انواع موتور شیر هانیول با قیمت مناسب و جنس اصل برند هانیول در ایران به همراه دیتاشیت Datasheet قیمت مناسب و گارانتی

انواع دمپر عملکرد تدریجی مناسب انواع شیر سه راهه هانیول ( جهت مشاهده شیر های سه راهه عرضه شده توسط نمایندگی کلیک کنید ).


ml7984a4009

موتور ML7984a4009

24 ولت متناوب 710 نیوتون ، تدریجی

مشاهده کاتالوگ

ml7421a3004

موتور ML7421a3004

24 ولت متناوب 1800 نیوتون تدریجی

مشاهده کاتالوگ

ml7420a6025

موتور ML7420a6025

24 ولت متناوب 600 نیوتون تدریجی

مشاهده کاتالوگ

ml7421b3003

موتور ML7421b3003

24 ولت متناوب 1800 نیوتون تدریجی

مشاهده کاتالوگ

ml7420a6033

موتور ML7420a6033

مشاهده کاتالوگ

ml9484f1034

موتور ML9484F1034

مشاهده کاتالوگ

ml7425a3005

موتور ML7425a3005

24 ولت متناوب 600 نیوتون تدریجی

مشاهده کاتالوگ

ml6420a3072

موتور ML6420a3072

24 ولت متناوب 600 نیوتون on/off 3 وضعیتی

مشاهده کاتالوگ