motordamper-banner

موتور دمپر ( actuator ) از تجهیزاتی است که در کنترل هوشمند سیستم های تهویه مطبوع ( HVAC ) مانند هواساز ها ، نقش مهمی داراست . موتور دمپر ها در بخش های متفاوت سیستم های تهویه مطبوع ، برای تأمین نیازهای کنترلی سیستم به کار می روند . وظیفه نهایی موتور دمپر تغییر وضعیت دمپر جهت کنترل حجم هوای عبوری از دمپرها است .

لیست انواع موتور دمپر هانیول :

S10010

مدل S10010

موتور دمپر 10 نیوتون متر

تدریجی فنر برگشت

مشاهده کاتالوگ

N1024

مدل N1024

موتور دمپر 10 نیوتون متر

on/off

مشاهده کاتالوگ

N10010

مدل N10010

موتور دمپر 10 نیوتون متر

تدریجی

مشاهده کاتالوگ

S1024

مدل S1024

موتور دمپر 10 نیوتون متر

on/off فنر برگشت

مشاهده کاتالوگ

N20010

مدل N20010

موتور دمپر 20 نیوتون متر

تدریجی

مشاهده کاتالوگ

S2024

مدل S2024

موتور دمپر 20 نیوتون متر

on/off فنر برگشت

مشاهده کاتالوگ

N2024

مدل N2024

موتور دمپر 20 نیوتون متر

on/off

مشاهده کاتالوگ

S20010

مدل S20010

موتور دمپر 20 نیوتون متر

تدریجی فنر برگشت

مشاهده کاتالوگ

N34010

مدل N34010

موتور دمپر 34 نیوتون متر

تدریجی

مشاهده کاتالوگ

لیست دریچه دمپر
 

انواع موتور دمپر های مورد استفاده در تأسیسات تهویه مطبوع :

1 ) موتور دمپر هانیول دو وضعیتی با فنر برگشت : این موتور علاوه بر کنترل باز یا بسته بودن دمپر ، دارای فنر برگشت بوده ، و این فنر برگشت در موارد اضطراری مانند قطعی برق ، باعث بسته شدن کامل دمپر می گردد.
2 ) موتور دمپر هانیول دارای سه وضعیت : مزیتی که این موتور دمپر بر نوع اول دارد این است که به دلیل داشتن دو حالت راستگرد و چپگرد و یک فاز نول ، در موارد اضطراری ، در جهت عکس چرخیده ، بسته می شود.
3 ) موتور دمپر هانیول تدریجی : که درصد باز یا بسته بودن دمپر به طور دقیق ، قابل کنترل بوده و در سیستم های جدید نظیر BMS (سیستم های مدیریت ساختمان ) بسیار پر کاربرد است.


احتمالا” مایل به بازدید از محصولات زیر می باشید :