دریچه دمپر ایرفویلی RMDD :

دریچه هوا دهی کولر آبی، هواساز و ایرواشر airwasher

ویژگی ها

کاربری : هوای رفت با الگوی توزیع هوای خطی

رنگ : سفید از نوع پودری کوره ای الکترو استاتیک ( امکان تغییر رنگ با توجه به سفارش وجود دارد. )

جنس : آلومینیوم

محل نصب : پیشانی سقف کاذب

تجهیزات جانبی : دمپر پشت دریچه ای ( با توجه به سفارش )

جهت تهیه موتور های دمپر روی تصویر روبرو کلیک کنید.

مدل شرح قیمت پایه*
RMDD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه 3,465
RMDD-PAD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر اهرمی 3,696
RMDD-PGD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر گالوانیزه 5,082
RMDD-OAD دریچه پره ایر فویلی دو طرفه با دمپر چرخ دنده ای 6,006

فرمول محسابه قیمت دریچه دمپر